BANJA LUKA

Banja Luka je grad u srcu Krajine. Nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. Po veličini je drugi grad u cijeloj Bosni i Hercegovini, a sa pravom se smatra najljepšim gradom u državi. Banja Luka je administrativni, privredni i kulturni centar Republike Srpske.

ISTORIJA

Na području današnje Banjaluke može se pratiti kontinuirani razvoj ljudskih zajednica od praistorije do danas. Ovo područje je od najstarijih vremena bilo povoljno za naseljavanje i život prije svega zbog prirodnog bogatstva, a kasnije geografskog, saobraćajnog i strateškog položaja.

Banja Luka se prvi put spominje 1494. godine u povelji ugarskog kralja Vladislava II Jagelovića, izdatoj u Budimu na latinskom jeziku, iako je grad postojao i ranije. Praistorijski arheološki lokaliteti kao i predmeti koji su na njima pronađeni pružaju dokaze o postojanju ljudskih zajednica na ovim prostorima još od epohe musteriena iz 50.000 – 35.000 godine prije nove ere.

U antičkom periodu šire područje Banjaluke i zapadne Bosne bilo je naseljeno ilirskim plemenima Mezeja i Oserijata koji su iza sebe ostavili mnogobrojna gradinska naselja.

Porazivši ilirska plemena u Batonovom ratu (6-9 godine nove ere) na ovo područje dolaze Rimljani i uvrštavaju ga u svoju pokrajinu Ilirik. Dio strukture vojne i upravne vlasti Rimske imperije bila je izgradnja puteva kraj kojih su se formirali stacionarni vojni logori (castra) i civilna naselja (municipium). Nakon propasti Rimskog carstva ovo područje naseljavaju Sloveni koji iza sebe ostavljaju ranoslovenske gradine.

Banski dvori i Zgrada Skupštine i Opštine Banja Luka

Srednjovjekovni život u Banjoj Luci i njenoj okolini je bujao o čemu svjedoče mnogi pisani dokumenti kao i veliki broj utvrđenih gradova iz perioda od XII do XV vijeka. Padom srednjovjekovne bosanske države i dolaskom Turaka u ove krajeve 1528. godine Banja Luka dobija na značaju kao strateško uporište Ugarske i Turske dominacije.

Poseban značaj Banjaluka dobija za vrijeme vladavine Ferhad-paše Sokolovića (1574-1588.) kada postaje i središte turske administrativne jedinice (Bosanskog pašaluka).

Nakon 350 godina turske uprave uslijedila je Austrougarska okupacija (1878.) koja je trajala punih 40 godina.

Nakon Prvog svjetskog rata ovo područje postaje dijelom kraljevine SHS, a od 1929. centrom Vrbaske banovine Kraljevine Jugoslavije kada doživljava svoj najveći uspon. Prvi ban Vrbaske banovine Svetislav Tisa Milosavljević (1929-1934) za vrijeme svog mandata gradi veliki broj objekata među kojima treba istaći zgradu Banske uprave i Banskog dvora, Narodno pozotište, hotel Palace, Sokolski dom, Gradski park, Etnografski muzej, škole, bolnice i drugo.

Nakon Drugog svjetskog rata Banjaluka ponovo doživljava procvat koji je bio zaustavljen za vrijeme velikog zemljotresa 1969. i rata 1992-1995.

Danas je Banjaluka, kao drugi grad po večličini u Bosni i Hercegovini, privredni, univerzitetski, administrativni i politički centar Republike Srpske (entiteta u BiH).

Palata Republike i Narodno pozorište Republike Srpske

KRAJIŠKA LJEPOTICA

Banjaluka je oduvijek bila “rajska dolina” sa mnogo zelenila, vode i voća o čemu svjedoče mnogi putopisci koji su posjetili Banjaluku. Banja Luka je i danas poznata po velikom broju zelenih površina (parkova i aleja) zbog čega je nazivaju «grad zelenila».

Kesten

Najčešće stablo gradskog zelenila je divlji kesten, a tu su još lipa, platan, smrča i brojne vrste ukrasnih drvenastih biljaka.

Termomineralni izvori

U gradu i njegovoj bližoj okolini se nalaze tri banje (Srpske toplice, Slatina i Laktaši) sa izvorima termomineralne vode, čija su se ljekovita svojstva koristila još u antičkom periodu. Uz izvore termomineralne vode u Srpskim toplicama, vezan je jedan zanimljiv prirodni rezervat. To je populacija viline vlasi (Adiantum capillus veneris L.), reliktni živi fosil tercijera, vrlo rijedak u kontinentalnom dijelu Evrope.

Rijeka Vrbas

Posebno važan prirodni resurs je rijeka Vrbas koja predstavlja glavni vodotok Banjaluke. Vrbas je sa svojom modro-zelenom bojom i pejzažima, koje stvara na svom putu od Zec planine do rijeke Save, jedna od najljepših rijeka u Bosni i Hercegovini. Naročitu ljepotu Vrbasu daju njegove pritoke Pliva, Ugar, Krupa, Rekavica, Švrakava, Suturlija i Vrbanja. Probivši svoj put kroz stijene, od Jajca do Banjaluke, Vrbas je stvorio fantastičan kanjon u kojem se nalazi niz prirodnih rijetkosti. Brzaci, slapovi, bukovi, plaže, okolne stijene, te bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta čine ovaj predio posebnim.

Muzej savremene umjetnosti i Gospodska ulica

Biljni i životinjski svijet Vrbasa

Kanjon Vrbasa je stanište brojnim reliktnim i endemičnim biljnim i životinjskim vrstama koje predstavljaju specifičnost kanjonskih ekosistema. U gradu Vrbas napušta kanjon i iz planinskog toka prelazi u ravničarski tok. Ovu rijeku karakterišu rijetke i plemenite vrste ribe iz porodice salmonida kao što su potočna pastrmka, lipljen i mladica, što govori o izuzetno kvalitetnoj vodi i specifičnosti ribljeg fonda. U Vrbasu, posebno u donjem toku, se mogu naći i ciprinidne vrste riba poput klena, škobalja, mrene, šarana, a tu su i som, grgeč, smuđ i peš.

Aktivnosti na rijeci Vrbas

Vrbas je rijeka na kojoj se održavaju mnoge manifestacije i sportska takmičenja. Posebnu atrakciju predstavljaju sportovi na vodi za koje ova rijeka pruža izvrsne uslove. Vrbas je domaćin mnogim državnim i evropskim takmičenjima u kajak-kanu sportu na divljim vodama, raftingu i mušičarenju. Specifičnost ove rijeke predstavlja i čamac dajak koji je dobio ime po motki koja služi za guranje čamca.

Izvor teksta: Turistička organizacija Banjaluke